ریسک متوسط

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، حد وسط صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی از نظر سطح ریسک و بازده قرار دارند. در حقیقت نیمی از وجوه این صندوق ها در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و نیم دیگر در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می شود. با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، این صندوق ها در شرایط صعودی بازار بورس به طور معمول کمتر از صندوق‌های سهامی بازده دارند ولی در شرایط نزولی بازار بورس از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند. لازم به ذکر است سرمایه گذاری در این نوع از صندوق ها در بازه‌های بلندمدت معمولا سودی بیشتر از سپرده‌های بانکی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند.

سود ناشی از افزایش قیمت

این صندوق ها تقسیم سود دوره‌ای ندارند و سرمایه‌گذاران فقط از افزایش قیمت واحدهای صندوق سود خواهند برد. برای مثال شخصی هر واحد صندوق را به قیمت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان میخرد و پس از شش ماه با قیمت ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می فروشد و از این بابت ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان سود می کند.