صندوق سرمایه گذاری سهامی

ریسک بیشتر، بازدهی بالاتر

یکی دیگر از انواع صندوق های سرمایه گذاری، صندوق سهامی است. این صندوق ها اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار و حق تقدم خرید سهام می کنند.  بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی، از صندوق های دیگر بیشتر است و به همین میزان انتظار بازده بالاتری نیز وجود دارد. براساس سوابق گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، پربازده‌ترین نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند. این صندوق ها برای افرادی مناسب است که تا حدودی ریسک پذیر بوده و قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس و استفاده از فرصت‌های این بازار را دارند.

البته باید توجه داشت که این نوع از صندوق ها به علت ماهیت سرمایه گذاری در سهام، وابستگی زیادی به بازار بورس دارند و در دوران رشد اقتصادی عملکرد بهتری دارند در عوض در دوران رکود اقتصادی سود پایینی داشته یا حتی زیان‌ده باشند.

سود ناشی از افزایش قیمت

این صندوق ها اغلب تقسیم سود دوره‌ای ندارند و سرمایه‌گذاران فقط از افزایش قیمت واحدهای صندوق سود خواهند برد. برای مثال شخصی هر واحد صندوق را به قیمت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان میخرد و پس از شش ماه با قیمت ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می فروشد و از این بابت ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان سود می کند.