صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی ایران

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اعتماد یکی از امن ترین و کم ریسک ترین گزینه های سرمایه گذاری در بازار بورس است. این صندوق توسط کارگزاری بانک ملی ایران تأسیس شد و از تاریخ 31/04/1396 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه فعالیت خود را آغاز نمود.

سود صندوق اعتماد بصورت روزشمار محاسبه می گردد و ماهانه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می شود. این صندوق مناسب افرادی است که ریسک پذیری کمی دارند و بدنبال جایگزین مناسبی برای سپرده بانکی هستند. اصل سرمایه افراد در صندوق اعتماد حفظ می شود و به هیچ عنوان ریسک کاهش اصل سرمایه در این صندوق وجود نخواهد داشت.

94درصدبازدهی صندوق از ابتدای فعالیت
29درصدمیانگین بازدهی سال مالی گذشته
9500میلیارد تومانخالص ارزش دارایی‌های صندوق
75000نفرتعداد سرمایه گذاران

اطلاعات صندوق

نام صندوق اعتماد
نوع صندوق صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
نحوه پرداخت سود بصورت ماهانه
مدیر صندوق كارگزاری بانک ملی ايران
تاریخ آغاز فعالیت 1396/04/31

سود روز شمار و عدم وجود نرخ شکست

از مزایای این صندوق نسبت به سپرده بانکی، محاسبه سود بصورت روزشمار است. با توجه به میزان حضور شما در صندوق و بدون نرخ شکست، سود به شما تعلق خواهد گرفت.

صدور و ابطال غیرحضوری

کلیه عملیات صدور و ابطال واحدهای صندوق اعتماد بصورت کاملا اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک و کارگزاری قابل انجام است.

پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب

به پاس قدرانی از سرمایه گذاران محترم، علاوه بر سودهای پرداختی ماهانه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب صندوق نیز پس از پایان سال مالی، به سرمایه گذاران پرداخت می گردد.

عملکرد گذشته صندوق

عملکرد و بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد در سالهای گذشته، بالاتر از سود سپرده های بانکی بوده است و مدیران این صندوق همواره در جهت افزایش ثروت سرمایه گذاران تلاش نموده اند. همچنین به پاس قدرانی از سرمایه گذاران محترم، علاوه بر سودهای پرداختی ماهانه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب صندوق نیز پس از پایان سال مالی، به سرمایه گذاران پرداخت می گردد.